Computers worden alsmaar sneller, maar we naderen de fysieke beperkingen van de huidige elektronische technologie. Het Firefly project onderzoekt daarom mogelijkheden van optische verbindingen binnen een computer.

Firefly is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven. In opdracht van dit consortium maakte KikvorsFilm deze animatie, die laat zien op welke onderdelen het onderzoek zich richt. Omdat het gaat om nieuwe technologie die microscopisch klein is en waarvan het onderzoek zich bovendien nog in een pril stadium bevindt, leent een animatie zich heel goed om dit toch duidelijk in beeld te brengen.


Juli 2012Videos
Firefly